Proje 2.0 DANIŞMANLIĞI

HİZMETLERİMİZ

 173 Adet 

 Proje Danışmanlık 

Proje Değerlendirme

 

Yüzyüze + Uzaktan + Webinar

Proje tekliflerinin, ilgili hibe makamları tarafından Bağımsız Dış Uzman Değerlendirmesi için bağımsız ve tarafsız gözle değerlendirilmesini ve elde edilen bulguların ilgili hibe makamına tarafımızdan sunulmasını içermektedir. Genel değerlendirme kriterleri  şöyledir: 

 • İlgililik 
 • Etkinlik
 • Etki
 • Verimlilik
 • Sürdürülebilirlik
 • Tutarlılık/Tamamlayıcılık
 • Katma Değer

Değerlendirme kapsamında Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi imzalayarak sağladığımız proje değerlendirme hizmetlerimiz şunlardır:

 

Kurumlara Özel Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Hizmeti 

Organizasyonel Ar-Ge Kapasitesi Ölçümü

İnovasyon (Yenilik) Yeteneği (İndeksi) Ölçümü

Yatırım Planlarının Bağımsız Dış Uzman Değerlendirmesi

Girişim Sermayesi Değerleme (Venture Capital Valuation)

Yatırım Projeleri Fizibilitesi Değerlendirme 

Hibe Programları için Bağımsız Değerlendirme Hizmetlerimiz 

 • Proje Başvurusu Öncesinde Proje Gözden Geçirme (Ckeck-up) Hizmeti
 • Uygulama Safhası / İzleme Süreci Proje Kontrol Hizmeti
 • AB Programları ve Diğer Mali Destek Programları Uygulama Sonrası (Ex-Post) Değerlendirme Hizmet
gallery/Corbis-42-32177793
gallery/istockphoto-1216968894-170667a
gallery/Corbis-42-23888850
 Performans 
 Göstergelerimiz 

 Ulusal/Bölgesel 

 Proje Değerlendirme 

 264 Adet 

 975,5 Gün 

 Proje Yazma Eğitimi 

2.289 

Kurum/Kuruluş

 Proje Yazma Eğitimi 

 194 Adet 

 AB Projesi Değerlendirme 

 86 Adet 

 Proje Mentorluk 

 6.423 Kişi 

 Proje Yazma Eğitimi 

 6.206 Saat 

 Proje Yazma Eğitimi 

Özelleştirilmiş danışmanlıkla müşterilerimize işletmelerinde yüzyüze veya uzaktan dijital danışmanlık: Proje 2.0 Danışmanlığı. Yenilikçi fikirleriniz; üzerinde yoğunlaşmaya, çalışmaya ve olgunlaşmaya gerek duyar. Titizlikle çalışarak projeye dönüştürülen yenilikçi fikirleriniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için somutlaştırılmış olur. Somutlaşan yenilikçi fikirleriniz ise, artık kurgulanarak tasarlanmış ve planlanmış bir sürdürülebilir proje ile katma değerli etkiye ve paraya dönüşmenin önünü açmıştır. İşte, yenilikçi fikirlerinizin katma değerli etkiye ve paraya dönüştüğü bu noktada yenilikçi fikirlerinize değer veren hibe ve destek programları sizleri desteklemeye davet eder. Kısa/orta/uzun vadeli proje yolculuğunuzda Proje 2.0 Danışmanınız olarak sizleri bu başarıya ulaştırmak için başlıca danışmanlık hizmetlerimiz şunlardır:

 

Hibe Sözleşmesi İmzalama Süreci ve Uygulama Danışmanlığı

Hibe Projeleri için Ara ve Final Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Plan ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Proje Fizibilitesi Hazırlama Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Danışmanlığı

Yatırım Projeleri için Fizibilite Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Proje Koordinatörlüğü Danışmanlığı (Dış Kaynaklı Proje Yönetimi)

Proje Teklifi Yazma ve Başvuru Dosyası Hazırlama Danışmanlığı

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi-CFCU)
 • KOSGEB Programları: Ar-Ge ve İnovasyon, Stratejik Ürün, KOBİGEL, KOBİ TEKNOYATIRIM
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Programları: Teknoyatırım, Öz Kaynaklı Ar-Ge İndirimi
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Yüksek Katma Değerli, Orta-Yüksek/Yüksek Teknolojili Ürünlerin Yerli İmkan/Kabiliyetler ile Üretimine Destek (Makine, Bilgisayar, Elektronik, Optik, Elektrikli Teçhizat, Eczacılık, Kimya, Ulaşım Araçları Sektörü)
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

Proje 2.0 Danışmanlığı

 

Yüzyüze + Uzaktan + Webinar

Proje Yazma Eğitimi

 

Yüzyüze + Webinar

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM-Project Cycle Management) tekniği ile bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe programları için proje yazma eğitimlerimiz yüzyüze veya uzaktan Webinar ile Online olarak deneyimli uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Eğitim öncesinde, hedef kitleyi belirleyerek (KOBİ, kamu, STK, özel sektör çalışanları gibi) eğitim içeriğini kesinleştirmekteyiz. Sonrasında, eğitim zamanı, yeri, katılımcı sayısı ve profili belirlenerek eğitimi gerçekleştirmekteyiz. Eğitim sonrasında ise, eğitim değerlendirme raporu hazırlayarak eğitimin hedefleri ve sonuçları arasındaki bağlantı açısından eğitimin etki analizini yapmaktayız. Uygulamalı Grup Çalışmaları ve Hackathon Metodu destekli eğitim faaliyetlerimiz şu konularda yapılmaktadır:

 

Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Eğitimleri

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • KOSGEB Programları: Ar-Ge ve İnovasyon, Stratejik Ürün, KOBİGEL, KOBİ TEKNOYATIRIM
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Programları: Teknoyatırım, Öz Kaynaklı Ar-Ge İndirimi
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Yüksek Katma Değerli, Orta-Yüksek/Yüksek Teknolojili Ürünlerin Yerli İmkan/Kabiliyetler ile Üretimine Destek (Makine, Bilgisayar, Elektronik, Optik, Elektrikli Teçhizat, Eczacılık, Kimya, Ulaşım Araçları Sektörü) 

Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları Eğitimleri

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimleri

MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi-CFCU) Programları

AB BlackSea SÖİ Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı 

Hibe Programları Sözleşme İmzalama ve Uygulama Eğitimleri

Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Eğitimleri

Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri

İş Planı Hazırlama Eğitimleri

Yatırım Projeleri için Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimleri

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimleri

Proje Fizibilitesi Hazırlama Eğitimleri

Proje Mentorluğu

 

Yüzyüze + Webinar

Proje geliştirmede yeni bir yöntem olarak müşterilerimizin kendi yenilikçi fikirlerini kendilerinin kurgulayarak tasarlamasına ve planlamasına deneyimli uzmanlarımızın mentorluk desteği vermesidir. Proje Mentorumuzun yönlendirmesi ile geçmiş yıllara dayalı edinilmiş deneyimlerin, müşterilerimiz tarafından tekrardan deneyimlenmesine ihtiyaç duymaksızın müşterilerimize aktarılmasıdır. Böylece kaybedilecek büyük zaman ve yüklü maliyet müşterilerimize kalacaktır. Mentorluk hizmetlerimiz şunlardır:

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları Mentorluk Hizmeti

Hibe Programları Sözleşme İmzalama ve Uygulama Mentorluğu

Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Mentorluğu

Stratejik Planların Gözden Geçirilmesi Mentorluğu

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Mentorluğu

Yatırım Projeleri Fizibilitesi Hazırlama Mentorluğu  

Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemindeki Mentorluk Hizmetlerimiz 

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • KOSGEB Programları: Ar-Ge ve İnovasyon, Stratejik Ürün, KOBİGEL, KOBİ TEKNOYATIRIM
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Programları: Teknoyatırım, Öz Kaynaklı Ar-Ge İndirimi

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

 • Bölgesel Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

gallery/Corbis-42-15400821
iremC Katma Değerli SOP* Etki Analizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SOP: Sonuç Odaklı Proje (Analiz Tarihi: 30 Eylül 2020)

gallery/iremC_SOP_Etki Analizi_30092020_1
gallery/iremC_SOP_Etki Analizi_30092020_2
gallery/iremC_SOP_Etki Analizi_30092020_4
gallery/iremC_SOP_Etki Analizi_30092020_3
gallery/iremC_SOP_Etki Analizi_30092020_5