gallery/iremc logo ana - 4.4.5 final
iremC Proje Atölyesi

P r o j e l e r d e   D i j i t a l   D ö n ü ş ü m

İ S T A N B U L

Proje 2.0 Danışmanlığı

HİZMETLERİMİZ

171

Proje Danışmanlık 

(Adet)

Proje Değerlendirme

 

Yüzyüze + Uzaktan + Webinar

Proje tekliflerinin, ilgili hibe makamları tarafından Bağımsız Dış Uzman Değerlendirmesine tabi tutularak bağımsız ve tarafsız bir göz ile değerlendirilmesini ve elde edilen bulguların ilgili hibe makamına tarafımızdan sunulmasını içermektedir. Değerlendirme kapsamında Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesi imzalanmaktadır.  Genel değerlendirme kriterleri ise  şöyledir: İlgililik, Etkinlik, Etki, Verimlilik, Sürdürülebilirlik, Tutarlılık/Tamamlayıcılık ve Katma Değer. Proje değerlendirme hizmetlerimiz şunlardır:

 

Kurumlara Özel Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Hizmeti 

Organizasyonel Ar-Ge Kapasitesi Ölçümü

İnovasyon (Yenilik) Yeteneği (İndeksi) Ölçümü

Yatırım Planlarının Bağımsız Dış Uzman Değerlendirmesi

Girişim Sermayesi Değerleme (Venture Capital Valuation)

Yatırım Projeleri Fizibilitesi Değerlendirme 

Hibe Programları için Bağımsız Değerlendirme Hizmetlerimiz 

 • Proje Başvurusu Öncesinde Proje Gözden Geçirme (Ckeck-up) Hizmeti
 • Uygulama Safhası / İzleme Süreci Proje Kontrol Hizmeti
 • AB Programları ve Diğer Mali Destek Programları Uygulama Sonrası (Ex-Post) Değerlendirme Hizmet
gallery/Corbis-42-32177793
gallery/istockphoto-1216968894-170667a
gallery/Corbis-42-23888850

PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ

Ulusal Proje Değerlendirme (Adet)

264

972,5

Proje Yazma Eğitimi

(Gün)

2.287

Proje Yazma Eğitimi

(Kurum/Kuruluş)

194

AB Projesi Değerlendirme (Adet)

85

Proje 

Mentorluk

(Adet)

6.402

Proje Yazma Eğitimi

(Kişi)

6.197

Proje Yazma Eğitimi

(Saat)

gallery/boğaz köprüsü

Özelleştirilmiş danışmanlık ile müşterilerimize kendi işletmelerinde yüzyüze veya uzaktan dijital danışmanlık: Proje 2.0 Danışmanlığı. Yenilikçi fikirleriniz; üzerinde yoğunlaşmayı, çalışmayı ve onları olgunlaştırmayı gerektirir. Üzerinde titizlikle çalıştıktan sonra projeye dönüştürülen yenilikçi fikirleriniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için tarafımızdan somutlaştırılmış olur. Somutlaşan yenilikçi fikirleriniz ise, artık kurgulanarak tasarlanmış ve planlanmış bir sürdürülebilir proje ile katma değerli etkiye ve paraya dönüşmenin önünü açmıştır. İşte, yenilikçi fikirlerinizin katma değerli etkiye ve paraya dönüştüğü bu noktada yenilikçi fikirlerinize değer veren hibe ve destek programları sizleri desteklemeye davet eder. Kısa/orta/uzun vadeli proje yolculuğunuzda Proje 2.0 Danışmanınız olarak sizleri bu başarıya ulaştırmak için başlıca danışmanlık hizmetlerimiz şunlardır:

 

Hibe Sözleşmesi İmzalama Süreci ve Uygulama Danışmanlığı

Hibe Projeleri için Ara ve Final Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Plan ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Danışmanlığı

Yatırım Projeleri için Fizibilite Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Proje Teklifi Yazma ve Başvuru Dosyası Hazırlama Danışmanlığı

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi-CFCU)
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programları
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları Mali Destek Programları

Proje 2.0 Danışmanlığı

 

Yüzyüze + Uzaktan + Webinar

Proje Yazma Eğitimi

 

Yüzyüze + Webinar

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM-Project Cycle Management) tekniği ile bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe programları için proje yazma eğitimlerimiz yüzyüze veya uzaktan Webinar ile Online olarak deneyimli uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Eğitim öncesinde, hedef kitleyi belirleyerek (KOBİ, kamu, STK, özel sektör çalışanları gibi) eğitim içeriğini kesinleştirmekteyiz. Sonrasında, eğitim zamanı ve yeri, katılımcı sayısı ve profili belirlenerek uygulamalı eğitim hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Eğitim sonrasında ise, eğitim değerlendirme raporu hazırlayarak eğitimin hedefleri ve sonuçları arasındaki bağlantı açısından eğitimin etki analizini yapmaktayız. Uygulamalı grup çalışmaları destekli eğitimlerimiz şu konularda yapılmaktadır:

 

Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi Eğitimleri

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programları

Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları Eğitimleri

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimleri

MFİB (Merkezi Finans ve İhale Birimi-CFCU) Programları

AB BlackSea SÖİ Karadeniz Havzası 2014-2020 Programı 

Hibe Programları Sözleşme İmzalama ve Uygulama Eğitimleri

Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Eğitimleri

Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitimleri

İş Planı Hazırlama Eğitimleri

Yatırım Projeleri için Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimleri

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimleri

Proje Mentorluğu

 

Yüzyüze + Webinar

Proje geliştirmede yeni bir yöntem olarak müşterilerimizin kendi yenilikçi fikirlerini kendilerinin kurgulayarak tasarlamasına ve planlamasına deneyimli uzmanlarımızın mentorluk desteği vermesidir. Proje Mentorumuzun yönlendirmesi ile geçmiş yıllara dayalı edinilmiş deneyimlerin, müşterilerimiz tarafından tekrardan deneyimlenmesine ihtiyaç duymaksızın müşterilerimize aktarılmasıdır. Böylece kaybedilecek büyük zaman ve yüklü maliyet müşterilerimize kalacaktır. Mentorluk hizmetlerimiz şunlardır:

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları Mentorluk Hizmeti

Hibe Programları Sözleşme İmzalama ve Uygulama Mentorluğu

Bağımsız Proje Değerlendiriciliği Mentorluğu

Stratejik Planların Gözden Geçirilmesi için Mentorluğu

TEKNOYATIRIM için Fizibilite Raporu Hazırlama Mentorluğu

Yatırım Projeleri Fizibilitesi Hazırlama Mentorluğu  

Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemindeki Mentorluk Hizmetlerimiz 

 • TÜBİTAK TEYDEB 1507-1501-1505 Programları
 • Horizon 2020 ve Horizon EUROPE Programı
 • EUREKA ve Eurostars-2 Programı
 • Erasmus 2021-2027 Programı
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programları

İstanbul Boğaziçi Köprüsü

Fotoğraf: Ödüllü Fotoğrafçı Malik COŞKUN

gallery/Corbis-42-15400821